KccPlusInclusief werkgeven

Wij geven richting

Investeren in talenten

Gelooft u ook dat ieder mens talent heeft? En dat investeren in talent waardevol is? Dat geloven wij ook!

Daarom werken we bij KccPlus eraan om mensen die zich moeilijk kwalificeren voor een baan een kans te geven.

Wij zijn ‘specialisten in inclusief werkgeven’.

Wilt u ook ervaren hoe talent zich binnen uw organisatie kan ontwikkelen? Wilt u gelijktijdig ontzorgd worden vanuit ons specialisme?

Neem contact met ons op

Werving & Selectie

Uw vraag naar de inzet van talent binnen uw organisatie beantwoorden wij graag persoonlijk. Wij werven, selecteren, bemiddelen en begeleiden , zodat u ervaart hoe talent binnen uw organisatie rendeert.

  • Specifieke zoekopdrachten
  • Voor bijzonder talent
  • In bijzondere doelgroepen

Uw voordeel:

Met KccPlus haalt u iets bijzonders in huis. U maakt met ons immers  werk van uw bereidheid om te werken met ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’.  Bovendien ontzorgen wij u volledig als ‘specialisten in inclusief werkgeven’.

  • Uw vraag centraal
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Persoonlijke begeleiding
  • Maatschappelijk verantwoord