KccPlusScouting Nederland

Scouting Nederland

“Door de telefoonopvang vanuit KccPlus hebben wij meer tijd over voor andere werkzaamheden.”


Scouting Nederland zag toegevoegde waarde in een telefoonopvang buiten Scouting.

Door de inzet van KccPlus zijn wij beter bereikbaar.

De medewerkers vangen telefoontjes op en beantwoorden vragen.

De samenwerking ervaren wij als prettig en goed.